Het beoogde resultaat van dit deelproject is een aantal activiteiten die gekoppeld wordt aan fiets- en wandelroutes door Best, Liempde, Sint-Oedenrode en Schijndel. Enkele aandachtspunten:

  • De route komt langs diverse bezienswaardige plekken die in relatie komen tot klompen (zoals de productie van klompen, activiteiten rondom klompen, historische en educatieve plaatsen) of het populierenlandschap (diverse populierensoorten, voorpootrecht, dubbele aanplant populieren, populierenbosjes, afzet en gebruik populierenhout).
  • Hersteld populierenlandschap.
  • De route moet voor bedrijven de mogelijkheid bieden aan te sluiten bij de route middels een vermelding en/of aanbieding van een arrangement.
  • De route moet bewegwijzerd worden in de vorm van een herkenbaar embleem.
  • De route moet in printvorm (gedrukt op kaart) of in digitale vorm (in app) verkrijgbaar zijn.
  • De route moet een verdienmodel in zich hebben waarmee de continuïteit van de route geborgd wordt (op het gebied van actualisatie, beheer en onderhoud) en het populierenlandschap verder versterkt wordt (middels bijvoorbeeld afdracht naar Streekfonds Het Groene Woud).
  • De route moet een impuls vormen voor de ontwikkeling van nieuwe arrangementen, producten, productiemethodes en nieuwe locaties.
  • De route moet een gezamenlijk product zijn van de ondernemers binnen ‘de klompendorpen Best, Liempde, Sint-Oedenrode, Schijndel’ en in eigendom zijn van Stichting Brabantse Klomp.