In 2020 wordt in Nationaal landschap Het Groene Woud de Nationale Landschapstriënnale 2020 gehouden. Om verschillende redenen dient het populierenlandschap en de daar bijhorende klompenactiviteiten aan bod te komen. Er worden een aantal producten (in samenwerking met de ondernemers of andere Landschapstriënnale-partners) ontwikkeld (PMC’s, informatie, landschap) die tijdens de Nationale Landschapstriënnale 2020 aan bod komen of gepresenteerd worden. De Landschapstriënnale 2020 is het moment waarbij de Brabantse klomp en het Brabantse klompenproductielandschap nationaal en internationaal door gaan breken. Binnen dit project worden daar de eerste concrete aanzetten voor ontwikkeld.