Klompenweetjes

Voorpootrechten Het Groene Woud in beeld

By 30 januari 2019 april 1st, 2019 No Comments

(Vrij naar artikel Pootrechten in Meierijstad, auteur Wim Bekkers – tot voor kort Beleidsmedewerker Groen van Meierijstad)

Door grootschalige ontbossingen vanaf de 12e eeuw ontstond in onze regio schaarste aan hout. De Hertogen van Brabant gaven vanaf 1396 ter compensatie pootrechten uit aan eigenaren van ontgonnen bos- en heidepercelen. In de 18e eeuw werd de populier (kwalitatief goed hout en snelgroeiend) geïntroduceerd en daarmee ontstond een landschap met een ongekende dynamiek van leeftijden en verschillende soorten populieren.

In ruilverkavelingen werden door de Landinrichtingsdienst massaal de voorpootrechten opgekocht en veelal ingeplant met streekeigen soorten als eik, berk en es. In de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode (1987-2005) werden deze pootrechten gelukkig erkend als cultuurhistorisch fenomeen en kadastraal vastgelegd. Particulieren behouden daarmee het recht om naar eigen keuze bermen van openbare wegen te beplanten.

Om ons unieke populierenlandschap in stand te houden, wordt door gemeenten het gebruik van populieren ondersteund. Advies over de voorbereiding en plantwijze om schade en hoge beheerkosten bij toepassing van populieren te voorkomen is hierbij hard nodig, temeer daar de vraag naar ondergrondse ruimte ook steeds groter wordt (aanleg glasvezelnetwerk).

Stichting Brabantse Klomp gaat, samen met Wim Bekkers en andere ‘voorpoot-specialisten’ de geschiedenis, verhalen en locaties in beeld brengen. Hiermee wordt een extra dimensie toegevoegd aan de klompenbelevingsroutes in de vier klompendorpen Best, Liempde, Schijndel en Sint-Oedenrode.