Op dit moment is nog veel historisch erfgoed in de streek beschikbaar. Het gaat daarbij om (tekeningen van) talloze verschillende klompenmodellen, immers iedere klompenmaker had zijn eigen specifieke model met specifieke schildering. Ook zijn foto’s, films of andere documenten beschikbaar over het functioneren van de vele klompenmakerijen in relatie tot populierenlandschap. Met behulp van de klompenmakers, heemkundekringen en houtkopers wordt de weg gevonden naar het historisch materiaal. Deze informatie en documenten worden verzameld en beschikbaar gesteld aan belangstellenden ten behoeve van publicaties en productmarktcombinaties.